Kontaktujte nás: 0910 160 277
0911 850 324 | archgrup.projekty@gmail.com

Arch Grup

projekčná kancelária

 1. Pneuservis s autoumývarkou , Spišská Nová Ves
 2. Zateplenie bytového domu Jozefa Czauczika 4, Levoča
 3. Revitalizácia centra obce Danišovce
 4. Úprava verejného priestranstva a cyklodráha Dlhé Stráže
 5. Revitalizácia vnútroblokov Dobrá Voľa – Žehra
 6. Zateplenie fasády objektu domova dôchodcov Spišská Nová Ves
 7. Nadstavba a prístavba domu nábytku, M.B.M, Sp. N. Ves
 8. Novostavba skladovacej haly, Nižná Šebastová
 9. Rekonštrukcia a prístavba objektu pre zabezpečenie bývania klientov Domovina n.o
10. Oplotenie farského areálu Kavečany
11. Sociálno – prevádzková budova, priemyselný park, Krompachy
12. Rekonštrukcia objektu pre poskytovanie ubytovacích služieb Spišské Podhradie
13. Zateplenie bytového domu Ul. Moravská 5,6, Spišská Nová Ves
14. Zateplenie bytového domu Ul. Allendeho, Poprad, Matejovce
15. Zateplenie obvodového plášťa objektov SEZ, Krompachy
16. Revitalizácia centra obce Žehra
17. Kolumbárium Rudňany
18. Rekonštrukcia fasády kostola v obci Ardanovce
19. Lávky pre peších obce Olšavica
20. Vymurovanie schodiskových stien bytový dom Ul. Viktora Greschika, Levoča

21. Rekonštrukcia mostov v obci Torysky
22. Štúdia využitia územia určeného pre individuálnu zástavbu rodinných domov, Za Sedriou, Levoča
23. Zateplenie bytového domu. J. Francisciho 23, Levoča
24. Návrh – rekonštrukcia hlavného priečelia gréckokatolickej kaplnky Mariánska hora, Levoča
25. Obnova bytového domu Ul. Hanulová 1-9, Sp. N. Ves
26. Polyfunkčný objekt, Harichovce
27. Obnova bytového domu ul. Komenského 23, Sp.N.ves
28. PD komunitné centrum v obci Žehra
29. PD rekonštrukcia obecného úradu v obci Dlhé Stráže
30. Revitalizácia centra obce Kurimany
31. Revitalizácia centra obce Pongrácovce
32. Prestrešenie časti dvora meštianského domu. Ul. Zimná, Sp.N.Ves
33. Vodiace línie pre ľudí so zníženou schopnosťou pohybu na Hrade Stará Ľubovňa
34. PD – novostavba základnej školy Žehra – Dreveník
35. Zateplenie bytového domu, Ul. Štúrová Spišské Podhradie
36. PD – Rekonštrukcia priestorov pre zriadenie turistického informačného centra, Krompachy
37. Revitalizácia anglického parku obec Vlková
38. Zateplenie objektov IMUNA PHARM, Šarišské Michaľany
39. Štvor apartmánový dom – Margecany
40. Obnova bytového domu Železničný riadok, Levoča

41. Rekonštrukcia objektu pre administratívu a prístavba skladovacej haly, Krompachy
42. Zateplenie bytového domu Kremeň, Pri Prameni Levoča
43. Zastrešenie bytového domu Ul. Zimná Sp. N. Ves
44. Štúdia futbalové šatne
45. EHB a posúdenie výplní otvorov hotela Morava v Tatranskej Lomnici
46. Obnova bytového domu E.M.Šoltésovej, Sp.N. Ves
47. Komunikácie pre peších obce Vlková
48. Rekonštrukcia priestorov pre vytvorenie bytových jednotiek Rudňany
49. Stavebné úpravy interiéru MS Dravce
50. Športovo relaxačné centrum, Nová Lesná
51. Obnova bytového domu J. Francisciho 17, Levoča
52. Prestavba objektu pre zriadenie tried ZS, Ul SNP, Krompachy
53. PD - Zateplenie sociálno prevádzkovej budovy EMBRACO SLOVAKIA
54. Zámer – štúdia Krematórium Spišská Nová Ves
55. PD- spoločné zariadenia ( lesné a poľná cesta) Obce Margecany
56. Zateplenie objektu detského domova Spiśské Vlachy
57. Rekonštrukcia OCU Slavošovce
58. Anfiteáter obec Dlhé Stráže
59. PD rekonštrukcia priestorov objektu pre zriadenie múzea izby tradícií, Bijacovce

60. Malá obecná kompostáreň Pušovce
61. Stavebné úpravy interiéru MS Kurimany
62. Obnova bytového domu Ul. Hlavná Krompachy
63. Revitalizácia centra obce Hanková
64. Hokejové ihrisko Markušovce
65. Radová výstavba 14 RD, areál bývalých kasárni Sp. N. Ves
66. Komunitné centrum Liptovská Teplička
67. Komunitné centrum mesto Liptovský Mikuláš
68. Rekonštrukcia a dostavba MS Slavošovce
69. Novostavba MS Markušovce
70. Novostavba MS Vyšná Olšava
71. Novostavba MS Rudňany
72. Rekonštruckia objektu pre účel obecného úradu a komunitného centra v obci Richnava
73. Rekonštrukcia MS obec Šindliar
74. Obnova bytového domu Lorencová 12, Krompachy
75. Zberný dvor Vlková
76. Zberný dvor Slavošovce
77. Novostavba MS Jasov
78. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Vikartovce
79. Zníženie energetickej náročnosti haly Unistroj, Sabinov
80. Zastavovacia štúdia IBV Za rybníkom
81. Stavebné úpravy a nadstavba polyfunkčnej budovy a areály bývalých kasárni Liptovský Mikuláš

82. Zateplenie bytového domu Ul. Slovenská 25-26, Sp.N.Ves
83. Štúdia rekonštrukcia a nadstavba budovy pre rozšírenie kapacít zdravotného strediska obec Brusno
84. Novostavba zdravotného strediska blok 2, mesto Poltár
85. Návrh športová hala
86. Komunitné centrum Slavošovce